3.12.2017


מדיניות הפרטיות – אתר אינטרנט: liasleep

ליה בהר"ל - Liasleep (להלן: "liasleep") מכבד את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהוא מנהל ומפעיל (להלן: "האתר"). בהתאם לכך מפורסמת להלן מדיניותנו ביחס להגנת הפרטיות באתר, והתחייבותנו לקיים מדיניות זו.
 
*     מסמך זה יסביר לגולשים את נוהגי אתר liasleep ביחס לפרטיות המשתמשים באתר ומה השימוש שעושה liasleep, במידע אשר נמסר על ידי המשתמשים ו/או נאסף על ידי liasleep בעת השימוש באתר.

1.    כללי:
בעת שימוש בשירותי האתר יכול ויאסף עליך מידע באמצעות כלים אוטומטיים אשר מוטמעים באתר למען הסר ספק, מדובר על  מידע שאתה מוסר ביודעין ומתוך רצון בלבד, לדוגמה בעת שתשאיר פרטים. זאת למעט מידע שאיננו מזהה אותך באופן אישי ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. למשל: כתבות שקראת באתר, תכנים חדשים, העמודים בהם צפית, השירותים שעניינו אותך, כתובת ה - (IP) ממנה פנית לאתר ועוד, פרטים אלו נאספים באופן אוטומטי בכפוף להצהרה זו בלבד.

2.    השארת פרטים באתר או בדף נחיתה/ הרשמה לניוזלטר
ככל שנדרשים פרטיך האישיים בעת השארת פרטים ו/או הרשמה לניוזלטר, האתר של liasleep יבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין ליצירת קשר/ שליחת עדכונים שותפים מהאתר.

3.    שימוש במידע
liasleep מתחייב שהשימוש במידע שנאסף באתר ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו, או על פי הוראות כל דין, זאת על מנת:
3.1    לאפשר  להשתמש בשירותים שונים באתר.
3.2    לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
3.3    לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
3.4    לצורך יצירת קשר ושליחת עדכונים בתחומי העיסוק של liasleep כפי שמופיעים ו/או יופיעו באתר מפעם לפעם - לרבות פרסום מידע ותכנים.
3.5    התאמת המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך.

* המידע שישמש את liasleep יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.

4.    דיוור
liasleep שומר לעצמו את הזכות לשלוח אליך מפעם לפעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר השירותים שלו, עדכונים שוטפים ומידע בתחומי עיסוקו. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו בהתאם לתיקון סעיף 30 לחוק התקשורת, התשס"ח–2008 (להלן: "חוק הספאם").

liasleep מתחייב שלא למסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, liasleep רשאי להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

5.    מסירת מידע לצד שלישי
liasleep מתחייב שלא להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר למעט במקרים הבאים:
5.1    במקרה של מחלוקת משפטית שתיוולד מהפרת זכויות יוצרים ו/או הפרת הפרטיות הכל בהקשר לשימוש באתר, דבר אשר יכול ליצור מחלוקת שתחיייב חשיפת פרטיך.
5.2    במקרה בו ביצעת באתר פעולות בניגוד לכל דין.
5.3    במקרה ויינתן צו שיפוטי המורה על מסירת פרטיך ו/או מידע אודותיך לצד שלישי.

6.    קבצי Cookies
אתר liasleep משתמש ב - Cookies ("עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

* הדפדפנים הקיימים כיום, מאפשרים לך להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש.

7.    אבטחת מידע
liasleep מיישם באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. על כן, liasleep לא מתחייב ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו.